Privacy policy

Absorin en uw persoonlijke gegevens

Absorin is een handelsmerk van Medeco bv in Nederland. Door onze website te bezoeken of klant te zijn van Medeco, deelt u verschillende persoonsgegevens met ons. Dit omvat informatie wanneer u door onze website bladert of wanneer u contact opneemt met onze klantenservice. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Hieronder leggen we meer uit over hoe Medeco uw persoonsgegevens gebruikt. Als u nog vragen heeft, kunt u ons e-mailen.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn informatie die u identificeert of direct iets over u zegt of naar u herleidbaar is. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Dit omvat uw naam, adres of e-mailadres, evenals het IP-adres van uw computer. Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld die met u in verband kan worden gebracht. Bijzondere informatie, zoals iemands ras, religie of medische geschiedenis, wordt beschouwd als 'gevoelige persoonsgegevens'.

Informatie over iemands gezondheid is bijzonder gevoelig. Om deze reden bepaalt het privacybeleid van Medeco dat alle patiëntgegevens als gevoelige persoonsgegevens moeten worden beschouwd. Deze gevoelige persoonsgegevens worden extra beschermd door de wetgever en we mogen deze gevoelige persoonsgegevens alleen verwerken als we aan bijzondere voorwaarden voldoen. Dit geldt niet alleen voor medische gegevens die door artsen worden verzameld en vastgelegd, maar voor alle informatie over iemands lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Hoe Medeco omgaat met uw persoonlijke gegevens

Medeco bewaart uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om diensten aan u te kunnen leveren en voor zover nodig of wettelijk toegestaan. Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn, worden zo snel mogelijk verwijderd. Medeco gebruikt veilige en wettelijk goedgekeurde systemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe verwerkt Medeco uw persoonsgegevens?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze producten en diensten en om het verkoop- en aankoopproces van deze producten en diensten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gegevensverwerking is juridisch gezien een breed begrip. Verwerking omvat alle handelingen die met persoonsgegevens kunnen worden verricht. Medeco verwerkt bijvoorbeeld persoonsgegevens door persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te wijzigen, in te zien, te vernietigen en door deze gegevens door te geven. De wetgever stelt verschillende eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Deze omvatten het volgende:

  • Een rechtmatig doel dat op een duidelijke en tijdige manier aan de betrokkene wordt gecommuniceerd.
  • Een wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld een overeenkomst, de toestemming van de betrokkene, een essentiële verplichting of een gerechtvaardigd belang dat prevaleert boven de privacybelangen van de betrokkene.
  • Gegevensminimalisatie — er mogen niet meer gegevens worden verzameld en verwerkt dan nodig is voor het doel.
  • Subsidiariteit — als er andere middelen zijn om dit doel te bereiken die minder belastend zijn voor de betrokkene, moeten deze worden gebruikt.
  • Passende organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen.

Met wie deelt Medeco uw persoonsgegevens?

Medeco gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zijn in principe alleen beschikbaar voor Medeco. Soms is het echter nodig dat wij uw persoonsgegevens delen met andere partners, bijvoorbeeld onze business unit in uw woonland.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om analyses uit te voeren om de diensten die we aan u leveren te verbeteren of om contact met u op te nemen als we belangrijke informatie voor u hebben.

Verder gebruikt Medeco uw persoonsgegevens - voor zover wettelijk toegestaan ​​- om u te informeren over producten en/of diensten van aan Medeco gelieerde bedrijven en die voor u interessant kunnen zijn.

We kunnen ook algemene informatie verstrekken over Medeco en de verschillende gebieden waarin we actief zijn en waarvan we denken dat die voor u relevant kunnen zijn. U krijgt deze informatie in principe alleen als u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.

U kunt op elk moment aangeven dat u geen commerciële informatie (meer) wilt ontvangen. Om dit te doen, kunt u ons e-mailen. Wij sturen u dan geen informatie meer. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren om uw verzoek te verwerken.

Let op: als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, kunnen wij u niet meer de diensten leveren zoals voorheen, omdat wij uw persoonsgegevens niet meer mogen gebruiken.

Verwerkersovereenkomst

Een verwerkersovereenkomst (DPA) is de overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker omgaat met persoonsgegevens. Zo sluiten Medeco (de verwerkingsverantwoordelijke) en een ICT-dienstverlener (de verwerker) altijd een schriftelijke overeenkomst met een externe partner voordat er persoonsgegevens mogen worden verspreid. Medeco draagt ​​er zorg voor dat dit gebeurt. Kortom, iedere externe partij waarmee wij zaken doen en waarmee persoonsgegevens worden verwerkt heeft een aparte overeenkomst met Medeco die voldoet aan de wettelijke eisen.

Wilt u dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen?

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens in te zien en/of uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of te beperken indien deze feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen, e-mail ons.

Ook nieuwe rechten gegarandeerd binnen Medeco

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU heeft ook nieuwe rechten geïntroduceerd: het recht om te worden vergeten en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt ook profiteren van deze nieuwe rechten. We zullen ons uiterste best doen om binnen een redelijke termijn aan uw verzoek te voldoen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe we onze websitebezoekers zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Informatie die we ontvangen van Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het betreft uitsluitend geanonimiseerde gegevens en geen persoonsgegevens. Dit laatste betekent ook dat de exacte locatie van waaruit u de websites heeft bezocht, niet bekend is.

Medeco gebruikt deze informatie om bij te houden hoe haar websites gebruikt worden, om rapporten over deze websites op te stellen en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

We hebben Google niet toegestaan ​​de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Lees lees het privacybeleid van Google (Analytics) voor meer informatie.

Zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy

Persoonlijke gegevens zijn essentieel voor Medeco om haar diensten te verlenen. Het gebruik van persoonsgegevens maakt soms inbreuk op de privacy van een persoon. Het is belangrijk om deze inbreuk tot een minimum te beperken: we proberen het gebruik van uw persoonsgegevens altijd tot het noodzakelijke minimum te beperken en gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend

Onze medewerkers die met medische gegevens werken, hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er vanzelfsprekend geen patiëntgegevens met anderen mogen worden gedeeld. Behandelaars met wie wij contact hebben en medewerkers van zorginstellingen hebben op grond van hun beroepscode een geheimhoudingsplicht. Bijgevolg mogen alleen de personen die direct betrokken zijn bij de organisatie van uw zorg uw persoonsgegevens inzien en gaan zij vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om.

X

Absorin gebruikt cookies

Om de website van Absorin goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies. Lees meer over het cookiebeleid.

Cookies toestaan